<sup id="ycic6"><div id="ycic6"></div></sup>
<acronym id="ycic6"></acronym>

唐陶三字謠 ——唐陶坊自傳

唐陶坊2020-09-06 10:53:04

唐陶三字謠

星火傳,歷世代,祖傳技,古今一,

唐陶坊,古法制,八十載,火不熄,

依勢建,屋旁居,人窯依,匠心運,

傳統藝,古傳技,與時進,用賞俱,

生活皿,景觀器,量身做,均可制,

物價廉,口碑是,童叟喜,滿意止,

與人善,做人本,廣交友,知音覓,

結良伴,弘技藝,迎客喜,皆因緣。

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

彩之家